You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Khoảng cách an toàn về chấn động khi nổ mìn

Khoảng cách an toàn về chấn động khi nổ mìn. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 , 99 trang ) 36. Trong công tác khoan nổ thì hiệu quả phá nổ phụ thuộc vào các tính. chất khác nhau của đất đá. Khi khoan vùng ...

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỪ HOẠT ĐỘNG NỔ MÌN

Như vậy, khi nổ mìn khoảng cách an toàn đối với công trình là 238m, đối với người là 200m. Tiếng ồn phát sinh: Để có cơ sở đánh giá mức độ tác động bởi tiếng ồn trong giai đoạn này, chúng tôi tham khảo số liệu đo đạc thực tế tại một số mỏ đá thì tiếng ồn từ nổ mìn khoảng 100dBA ( k hoảng cách ...

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ …

2021-10-14 · Đánh giá rủi ro tại các mỏ khai thác đá VLXD. Hầu hết các TNLĐ tại các mỏ khai thác đá VLXD đều bắt nguồn từ các hành vi mất an toàn gây ra. Các hành vi mất an toàn trên mỏ có thể rất dễ nhận biết (hành vi mất an toàn trực tiếp), hoặc cũng rất khó nhận biết (hành vi ...

Mỏ đá nổ mìn làm đá ''bay'' vào nhà dân là ''sự cố ngoài dự ...

2019-11-24 · Khoảng cách an toàn về đá văng được xác định theo thiết kế hoặc hộ chiếu nổ mìn. Tại khu đất trống khoảng cách về đá văng không được nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 1. Khoảng cách an toàn đối với người phải chọn giá trị lớn nhất trong hai loại khoảng cách an toàn về sóng xung kích trong không khí và an toàn về đá văng. Bảng 1.

Nghệ An: Mỏ đá nổ mìn làm đá ''bay'' vào nhà dân là ''sự cố ...

2020-2-27 · "Theo quy định trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khoảng cách an toàn tùy thuộc vào tính toán của công ty nhưng tối thiểu khoảng cách phải hơn 300m đối với người và trên 200m đối với công trình. Qua phản ảnh người dân cho thấy sau vụ nổ mìn đá văng ra đến 500m nên cần đánh giá lại toàn bộ quá trình nổ mìn, địa chất", ông Đô nói.

kỹ thuật nổ mìn ở các mỏ đá

An toàn khoan nổ mìn tại mỏ lộ thiên Cao Sơn. 2021-6-11 · Nổ mìn là khâu quan trọng, có tính chất mở đầu cho một quy trình công nghệ khai thác than ở mỏ lộ thiên. Mục đích của khâu này là nhằm phá vỡ kết cấu địa chất gương tầng mỏ, làm tơi vỡ đất đá, tạo thuận ...

Những kiến thức về ATLĐ khi thi công nổ mìn | Đào tạo thợ …

d) Khoảng cách an toàn đảm bảo cho người tránh khỏi các mảnh đất đá văng ra được xác định theo thiết kế hoặc hộ chiếu nổ mìn, ở khu đất trống khoảng cách nói trên không được nhỏ hơn trị số ghi ở bảng 1. Khoảng cách an toàn đối với người phải chọn trị số lớn nhất trong hai loại khoảng cách an toàn về sóng không khí và văng đất đá do nổ mìn gây ra.

PHẦN 3 NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ

2008-2-26 · Chỉ số tác dụng nổ phá trong khoảng 0,75 ~ 1 góc α > 45o. Phểu nổ mìn lúc đó gọi là phểu lỗ mìn văng yếu. Khối thuốc cân dùng đó gọi là khối thuốc văng yếu. λ. Nổ mìn om: Khi nổ phá đất đá bị phá vỡ thành từng mảng nhưng không văng đi, không hình

Quy chuẩn kỹ thuật khoan nổ mìn đào đá

2013-9-26 · Khoảng cách ngắn nhất từ đáy lỗ khoan để đặt các bao thuốc nổ (quả mìn) và vị trí đặt mìn đến mặt ngoài của khối nham thạch được nổ phá. 3.2. Nổ mìn lỗ sâu Phương pháp nổ các quả mìn đặt trong các lỗ khoan có đường kính lớn hơn hoặc bằng 75 mm và sâu từ 5 m trở lên. 3.3. Nổ mìn lỗ nông

Mỏ đá nổ mìn làm đá ''bay'' vào nhà dân là ''sự cố ngoài dự ...

2020-2-27 · "Theo quy định trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khoảng cách an toàn tùy thuộc vào tính toán của công ty nhưng tối thiểu khoảng cách phải hơn 300m đối với người và trên 200m đối với công trình. Qua phản ảnh người dân cho thấy sau vụ nổ mìn đá văng ra đến 500m nên cần đánh giá lại toàn bộ quá trình nổ mìn, địa chất", ông Đô nói.