You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2016-7-18 · Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: -Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. -Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản. -Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. -Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê ...

Mẫu giấy phép khai thác thủy sản (04.KT) và hướng dẫn ...

2022-5-15 · 3. Mẫu giấy phép khai thác thủy sản CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ QUAN CẤP PHÉP Xem thêm: Mẫu quyết định công bố đóng cảng cá (11.TC) và hướng dẫn soạn thảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản

Thủ tục cùng các hồ sơ cần thiết khi đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm. 1. Các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị: – Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp. – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / hợp đồng thuê đất còn hiệu lực ít nhất 3 năm nếu cấp mới ...

Đơn xin giấy phép khai thác cát

Đơn xin không tái ký hợp đồng. Đơn xin xác minh đất khai thác. Đơn xin xác nhận phần mộ lâu năm. Đơn xin xác nhận 2 số cmnd là 1. Đơn xin xây, sửa nhà cấp 4. Đơn xin miễn thị thực 5 năm. Đơn đề nghị bồi thường đất đai. Đơn đề nghị bố trí tái định cư. Đơn đề ...

Các quy định chung về cấp phép khai thác, sử dụng tài ...

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 2. Nguyên tắc cấp phép (Điều 18 Nghị định 201/2013/NĐ-CP) 1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 2.

Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực

2022-2-23 · Thông báo Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Tổng số Giấy phép khai thác còn hiệu lực là 60 giấy phép, tính đến ngày 31/12/2018 (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp). Có danh sách kèm theo.

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC

2019-6-5 · Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. – Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một ...

Quy định về xin cấp giấy phép đăng ký khai thác nước

2021-2-20 · Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất. 1. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất bao gồm: a) Khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ...

Thủ tục xin cấp phép khai thác tài nguyên

2014-3-26 · Thêm bình luận. Thủ tục xin cấp phép khai thác tài nguyên. - Chào mọi người! Tôi đang muốn xin cấp phép giấy phép khai thác tài nguyên (đất, đá ) mà mông lung về thủ tục quá. Có người nói theo luật mới bây giờ thì Chỉ Bộ Tài nguyên mới có quyền cấp phép.

Chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản

2013-11-10 · 1.2.5 Việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản phải được cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản chấp thuận; trường hợp được chấp thuận, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền …

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản – Sở tài nguyên và môi ...

Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu này. 60.000.000 6 Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm. 80.000.000 7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại. 100.000.

Xin giấy phép khai thác khoáng sản

2012-8-27 · Xin giấy phép khai thác khoáng sản. Trong các ngành 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan. và các ngành mã 06, 07, 08 đều cần giấy phép khai thác khoáng sản. Nắm bắt được nhu cần đó Topiclaw xin giới thiệu dịch vụ xin giấy ...

Thủ tục xin giấy phép khai thác nước dưới đất 2020

2020-4-13 · 3. Đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 4. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 5. Các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất: 6. Các hình thức hạn chế khai thác nước dưới đất: 7. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép khai 8.

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát mới nhất 2020

2020-1-16 · 2. Thủ tục để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. – Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định về hồ sơ để cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau: Có đơn đề nghị để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy ...

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát năm 2021

2021-2-19 · – Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là cát theo mẫu tại phụ lục của thông tư 45/2016/TT-BTNM; – Bản đồ của khu vực khai thác cát theo mẫu; – Dự án đầu tư khai thác cát cùng với quyết định đã được phê duyệt; – Bản sao của giấy đăng ký kinh

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay

2020-4-13 · 3. Đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước 4. Khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất: 5. Các khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất: 6. Các hình thức hạn chế khai thác nước dưới đất: 7. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép khai 8.

Đăng ký giấy phép khai thác nước

Do đó, việc khai thác nước ngầm đang được nhà nước quản lý và xem xét rất chặt. Để đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ nghệ Mội trường xanh, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và hướng dẫn các doanh nghiệp lập giấy ...